Denizcilik Tarihi

Zabitan-ı Bahriyeye vazife ve memnuniyet varakası. İnebolu Vapur- u Hümayunda vazife yapan Ahmed Ali'nin Mesudiye Krovazörüne görev verilmesi, Osmanlıca mühürlü, çapa antetli kağıda yazılmış.