Terfi Yazısı

Ankara kumandanlığı ikinci şube müdürü Binbaşı Abdurrahman bey'in 1322 tarihli Mecidi Nişanına nazaran 16 sene ve ayrıca nişandan dolayı 16 ay 18 gün kıdemle, kıdemli yüzbaşılığa terfi yazısı, Osmanlıca 1337.