• ANA SAYFA
  • HAKKIMIZDA
  • MÜZAYEDE KURALLARI
  • MÜZAYEDE ARŞİVİ
  • İLETİŞİM
  •  ÜYE GİRİŞİ
  •  YENİ ÜYELİK
  •  EN

Özel Müzayede - Mustafa Kemal Atatürk / 25.02.2018 - Saat:22.30

Müzayededen Öne Çıkan Lotlar

Tüm lotları görüntülemek için tıklayınız.

Lot No: 001

Mustafa Kemal Atatürk'ün Latife Hanım'a armağan ettiği Sakarya atının eyeri, 70x110 cm özel çerçevesinde

Açılış Fiyatı: 35.000 TL

Lot No: 002

Zübeyde Hanım'a ait gümüş el işlemeli yastık yüzü, 50x52 cm, özel çerçevesinde

Açılış Fiyatı: 6.000 TL

Lot No: 003

1951 Bursa - Efelerin efesi Yörük Ali'nin cepkeni.Üzerinde "Efelerin Efesi Yörük Ali Efe 23 Eylül 1951 Bursa" yazısı nakışlıdır.Özel çerçevesinde, 54x58 cm

Açılış Fiyatı: 6.000 TL

Lot No: 004

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal ıslak imzalı, Hamili Vesika; Hilali Ahmer memurlarından Hasan Tahsin bey bulabildiği yollardan İstanbul'a gitmeye mezundur.Esnay-ı rahta kendisine bilumum memurun-u mülkiye ve askeriyenin teslihatı mukteziyeyi icra etmesini talep ederim.Damga: Eskişehir Mülkiye Müfettişliği - Özel çerçevesinde Dökümanın ölçüsü:16x27 cm

Açılış Fiyatı: 20.000 TL

Lot No: 005

Mustafa Kemal Atatürk stampa imzalı İstiklal Madalyası beratı ve madalyası (Osmanlıca)

Açılış Fiyatı: 3.000 TL

Lot No: 006

14 Mayıs 1925 tarihli Atatürk ıslak imzalı takdirname; Piyade Mülazım eveli Mehmet Fahri efendiye istiklal harbindeki cesareti nedeniyle verilmiştir. 22x32 cm

Açılış Fiyatı: 5.000 TL

Lot No: 011

Mustafa Kemal Atatürk, Söğütlü yatıyla Burgaz gezisinden dönerken,13x24 Cm fotoğraf

Açılış Fiyatı: 1.500 TL

Lot No: 012

Mustafa Kemal Atatürk 1921'de Afyon cephesine gitmeden Ankara istasyon binası önünde, 26x33 cm fotoğraf

Açılış Fiyatı: 1.500 TL

Lot No: 016

Mustafa Kemal Atatürk, 1934 Gülcemal vapurunda, 19x25 cm fotoğraf

Açılış Fiyatı: 1.500 TL

Lot No: 017

1910 Mustafa Kemal Atatürk Picardie manevralarında

Açılış Fiyatı: 2.000 TL

Lot No: 021

Mustafa Kemal Atatürk, meclis açılışında dua ederken

Açılış Fiyatı: 750 TL

Lot No: 022

Mustafa Kemal Atatürk, meclis çıkışında osmanlıca yazılı

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Lot No: 023

1916 Mustafa Kemal Atatürk, Edirne muallim mektebi ziyareti

Açılış Fiyatı: 1.250 TL

Lot No: 024

Mustafa Kemal Atatürk, Photo Francais Pera soğuk mühürlü

Açılış Fiyatı: 2.000 TL

Lot No: 027

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlıca yazılı taş baskı

Açılış Fiyatı: 300 TL

Lot No: 033

Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de büyük nutku okurken, 11x16 cm fotoğraf

Açılış Fiyatı: 250 TL

Lot No: 036

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlıca yazılı

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Lot No: 047

Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Rüstem soğuk mühürlü, İzmir'de

Açılış Fiyatı: 400 TL

Lot No: 050

Mustafa Kemal Atatürk ve Amanullah han 1928, Photo Jean Weinberg soguk mühürlü, 8x11 cm kartpostal

Açılış Fiyatı: 200 TL

Lot No: 052

Mustafa Kemal Atatürk, Kadıköy Haydarpaşa garında arabasına binerken, 9x12 cm

Açılış Fiyatı: 200 TL

Lot No: 053

Mustafa Kemal Atatürk, Meclis çıkışı

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 067

Mustafa Kemal Atatürk, 1924'te Balıkesir'i ziyareti sırasında, Şiir okuyan çocuğu dinliyor, yanında Mahmut Soydan bulunmaktadır.

Açılış Fiyatı: 300 TL

Lot No: 082

Mustafa Kemal Atatürk, Yalova'ya gelişinde sahilde karşılanıken, hemen yanında Nuri Conker.

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 098

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Gaziorman çiftliğinde

Açılış Fiyatı: 400 TL

Lot No: 113

Mustafa Kemal Atatürk'ün Numune hastanesinde rahatsızlığının hangi safhada olduğunu öğrendikten sonra kızkardeşi Makbule hanımı ziyaret ettiği gün, 1937 - Makbule Hanım, Ülkü, Afet İnan, Salih bozok, Berberi Tanrıkut ve Yunus nadi, 17x24 cm

Açılış Fiyatı: 2.000 TL

Lot No: 116

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimini tamamladığı harp okulu öğrencileri, Osmanlıca tabelalı, 1329 yılı 21x28 cm fotoğraf

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 127

Atatürk ve Hasan Rıza Soyak meclise gelirken fotoğraf ve Hasan Rıza Soyak'ın, Türkiye Riyaseticumhur Kalemi mahsus müdürlüğü antetli, kendi el yazısıyla 1934'te yazdıgı doküman, imzalı

Açılış Fiyatı: 300 TL

Lot No: 128

İsmet İnönü'nün 1928'te Cumhuriyet bayramı münasebetiyle Atatürk'e yazdığı kutlama mesajı, Başvekalet kalemi mahsusa müdüriyeti antetli (Osmanlıca) zarfıyla beraber - Tebrik yazısı: Muhterem efendim! Lütüfkar tebrikatinize hararetle teşekkür eder büyük bayramınızı muhabbetle tebrik ederim efendim. Başvekil İsmet

Açılış Fiyatı: 300 TL

Lot No: 129

Atatürk'ün yaveri Salih bozok'un oğlunun sünnet düğünü davetiyesi, Osmanlıca

Açılış Fiyatı: 300 TL

Lot No: 130

Atatürk'ün hastalığıyla ilgili Ankara'da toplanan yedinci tıp kongresinde açıklanmış rapor: cumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bugün verilen rapor 2.maddededir.Reisi cumhur Atatürk'ün dücar oldukları karaciğer hastalığı normal seyrini takip ederken birinci teşrin 1938 tarihine tesadüf eden pazar günü birdenbire aşağıdaki arazı göstermiştir.saat 14.30'dan 22.00'ye kadar gittikçe artarak devam umum, zaar ile birlikte hazmi ve asabi araz bu saate kadar nabız dakikada 116 teneffüs 22 ve hararet deresi 36/5 idi.

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 131

Souvenir d'Anatolie - Atatürk kapaklı Osmanlıca Anadolu hediyesi kitabı, No:1 - İçinde Paşalarımız haricinde Afyon, Bursa, Gemlik, Eskişehir,Ankara, İzmir, Edirne, Konya, Sivas, İnebolu'dan görüntüler bulunmaktadır. 14x20 cm / 30 sayfa

Açılış Fiyatı: 250 TL

Lot No: 132

ATATÜRK - 1923 Mamulat-ı Dahiliye yazılı Mustafa Kemal Paşa zarf açacağı, 21 cm

Açılış Fiyatı: 900 TL

Lot No: 133

Kemal Pasha yazılı KAKACO markasının mızıkası, üzerinde Atatürk'ün resmide bulunmaktadır. 11 cm

Açılış Fiyatı: 900 TL

Lot No: 134

Atatürk'e aşık olan Nazmiye Atıç hanımefendi'nin fotoğrafları ve pasaportu

Açılış Fiyatı: 300 TL

Lot No: 135

Ressam Eşref Üren imzalı Atatürk fotoğrafı, özel çerçevesinde 28x38 cm

Açılış Fiyatı: 5.000 TL

Lot No: 146

Osmanlıca Tevhid-i Efkar gazetesi, İsmet inönü kapaklı, 4 sayfa, 43x62 cm

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 148

CUMHURİYET 20 Ağustos 1928 tarihli gazete.Başmuharriri: Yunus NADİ Türk harfleri (köşeyazısı) Aydın mebusu Reşid Galib.Millet yeni harfleri öğrenmek için seferber olmuştur – Salı günü Darülfününda verilecek konferans hoparlörle meydanlarda dinletilecek.Matbuat Cemiyetinde; matbuat müntesibinine(mensuplarına) yeni harflerimizin tedrisi için bir kurs açılıyor. 45x60 cm, 8 sayfa

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 149

Cumhuriyet 21 Eylül 1928 tarihli 1570 sayılı Osmanlıca-Türkçe gazete. Yeni harflerimiz – Memleketin her tarafında büyük bir faaliyetle çalışılıyor. Gazi Hazretlerinin Seyahatleri.Mübadele komisyonunda mühim bir içtima; komisyonun Garbi Trakya’ya naklini istiyoruz.Reis-i cumhur hazretlerinin Kayseri’ye vasıl olmuşlar.4 sayfa, 45x60 cm

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 151

Hakimiyet-i Milliye, 6 Haziran 1928 tarihli Osmanlıca gazete.Mesud İstanbullular aylardan beri kendisine hasret çektikleri Türk milletinin talihine doğan parlak yıldızı "Büyük Mustafa Kemal'i dün çok yüksek bir hassasiyet ve heyecanla kucakladılar.Reis-i cumhur hazretler, dün İzmit'ten başlayan candan tezahuratlar arasında İstanbul'a teşrif buyurdular.Gazi vatandaşların bu tezahuratından mütehassis olarak:"Bu manzara milletin hassasiyetinin azametini ve kudretini gösterir..." buyurmuşlardır.4 sayfa, 45x60 cm

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 162

29 Ekim 1938 Kurun Gazetesi, Atatürk kapaklı, Cumhuriyetin onbeş yılını bitirirken, 10 sayfa, 55x36 cm

Açılış Fiyatı: 400 TL

Lot No: 164

MİLLİYET 26 Ağustos 1926 (17 safer 1345) tarihli Osmanlıca gazete.26 Ağustos müebbed 30 Ağustosun mübeşşiri oldu;‘Mustafa Kemal2in bir vatan ve bir vatanın Mustafa kemal olduğu gündür. 26 Ağustos Türk sesi ve Türk kudretidir. Biri Marmara, biri Akdeniz kıyılarında iki taht, biri yıldız biri Atina, biri Londra’da üç siyaset deviren ilk gündür.’ Ruşen Eşref (ünaydın) 6 sayfa, 48x31 cm

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 166

Sadece Pazartesi Perşembe çıkan Nasreddin Hoca 51. sayılı 30 Haziran 1927 Perşembe tarihli siyasi, mizahi gazete.Gazi Hazretlerinin İstanbul’da ikamet edecekleri Dolmabahçe Sarayı ve bugünlerde büyük nümayişler yapılacak olan İstanbul’un Büyük Köprü ’den görünüşü. Yarın İstanbul'u şereflendiricek olan Gazi hazretleri ve rukublarına mahsüs Ertuğrul yatı.41x29 cm, 4 sayfa

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 171

SON SAAT 16 Temmuz 1926 tarihli Osmanlıca gazete.İzmir’de idama mahkûm edilenler nasıl asıldılar ve asılırken ne söylediler. Dün sabah alınan resimlerle karilerimize(okuyucular) ilk olarak arz ediyoruz. Mahkemede beraat kazananlar İzmir’den İstanbul’a nasıl geldiler?Nikah işlerine aid evrak düzenleniyor( Medeni Nikah) 60x43cm, 4 sayfa

Açılış Fiyatı: 600 TL

Lot No: 173

4'lü Lot; 1) Hussein Raouf ıslak imzalı (Rauf Orbay) İsmet Paşa'nın Lozan görüşmelerini yapmasına izin veren fransızca yazılı, osmanlıca damgalı belge. 2) Lozan'da İsmet İnönü ve Heyetimizin fotoğrafı (sol alt osmanlıca yazılı) 24x30 cm 3) Tercüman-ı Hakikat 3 Şubat 1923 tarihli, Sermuharriri Hüseyin Şükrü olan Osmanlıca gazete.İsmet Paşa Hazretleri bugün müttefiklere son sözümüzü söyleyecek. 4) Osmanlıca Tevhid-i Efkar gazetesi; Lozan heyetimizin fotoğrafı bulunuyor, 4 sayfa

Açılış Fiyatı: 10.000 TL

Lot No: 174

TEVHİD-İ EFKÂR 29 Şevval Darulhilafet 1337 tarihli, Başmuharriri Ebuuzziyade Velid olan Osmanlıca gazete.Mustafa Kemal Paşa garp cephesinde;Yunan ordusunun karşısında bir sedd-i ahenin(demir perde) gibi duran Anadolu ordusunu bizzat teftiş ediyor.Harita: Dört mühim sevkulceyş(strateji) mevkiine istinaden düşmanın her türlü taarruzatını sonuçsuz bırakmağa amade bulunan garp cephemizin vaziyetini gösterir.4 sayfa, 43x62 cm

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 178

VATAN 5 Mart 1924 tarihli, Başmuharriri Ahmed Emin (Yalman) olan Osmanlıca gazete.Sabık halife Abdülmecid Efendi dün akşam Semplon ekspres katarı ile İsviçre’nin merkezi olan Bern şehrine müteveccihen hareket etmiştir. Hükümet Abdülmecid efendiye yol masrafından başka 15 bin lira avans vermiştir. Karar dün gece tebliğ edilmiştir. Abdülmecid efendiye oğlu, kızı, iki haremi, baş ikballeri, dadısı, kâtip ve tabib-i hususisi, mabeyincisi Keramet Bey refakat etmiştir.İkinci kafile: Bu akşam Simplan ekspresiyle gidecektir. Hanedana 330 bin lira tahsisat verilecektir.43x64 cm, 4 sayfa

Açılış Fiyatı: 500 TL

Lot No: 180

İstanbul'da Cumhuriyet bayramı kutlamaları, Ed.Mastorakis Freres Constantinople

Açılış Fiyatı: 150 TL

Lot No: 181

Maraş'ta Cumhuriyet bayramı, Osmanlıca yazılı ve arkası damgalı

Açılış Fiyatı: 150 TL

Lot No: 182

İzmir'de 9 Eylül işgalden kurtuluş, Osmanlıca yazılı

Açılış Fiyatı: 150 TL

Lot No: 186

1926 Yozgat'ta Cumhuriyet bayramı

Açılış Fiyatı: 100 TL

Lot No: 195

Artvin'de Cumhuriyet bayramı

Açılış Fiyatı: 125 TL

Lot No: 204

İstanbul Üsküdar Gündoğumu caddesinde Cumhuriyetin 10.yılını kutlayan mahalle sakinleri, Evin üzerinde Atatürk resmi görülmektedir.

Açılış Fiyatı: 150 TL

Lot No: 206

1926 Cumhuriyet halk fırkası takı, Osmanlıca yazılı, haliyle

Açılış Fiyatı: 125 TL

Lot No: 232

Urfa'da Cumhuriyet bayramı, Osmanlıca yazılı

Açılış Fiyatı: 150 TL

Lot No: 261

Bartın'da 23 Nisan Çocuk bayramı, Foto Nuri Bartın

Açılış Fiyatı: 125 TL

Lot No: 286

1938 Konya'da 23 Nisan Çocuk bayramı

Açılış Fiyatı: 125 TL

Lot No: 318

Beşiktaş'ta 23 Nisan töreni, Osmanlıca yazılı

Açılış Fiyatı: 150 TL

Lot No: 353

23 nisan çocuk bayramında Kızılay'ın giydirdiği cocuklar

Açılış Fiyatı: 125 TL

Lot No: 398

Erör 1924 Lozan sulh anlaşması, Abklaç erörleri

Açılış Fiyatı: 50 TL

Lot No: 400

Erör 1953 8.Ata 3 kuruş 100'lük tabaka Abklaç erör

Açılış Fiyatı: 150 TL

Tüm lotları görüntülemek için tıklayınız.