Kudüs Livası Kumandanlığına 33. Alayın 2. Taburu Binbaşısı Namık Paşazade Abdullah Efendi'ye ait tayin emri, 1325 Telgraf kağıdı üzerine el yazısı, Osmanlıca