Osmanlı Dönemi / Hukuk Tarihi

Ecânibin Memâlik-i Osmaniyede Haiz Oldukları İmtiyazât-ı Adliye. Yazan: Halil Cemaleddin - Hrant Asadur, İstanbul, R.1331- M.1915, Hukuk Matbaası, Sayfa: 7+588+10, ÖZEGE: 4542, Sırtı yeni harflarle yazılı kolleksiyoner dönem cildinde. Çok temiz, çok nadir.

Açılış Fiyatı: 2.000 TL