Müzayede Kuralları

1. Müzayede kataloğunda bulunan ürünler satıcılara aittir.

2. Pingudu Müzayede, aracı konumundadır ve alıcılardan gelen peyleri kabul eder.Bu işlem için ücret talep etmez.

3. Müzayede kataloğunda bulunan eserler satış öncesinde teşhir edilmektedir.Katalog ve internet sitesi üzerindeki görseller eserin gerçek rengini ve durumunu göstermeyebilir.Her eserin yanında "haliyle" yazma zorunluluğu yoktur.Alıcılar, tüm eserlerin "haliyle" satışa sunulduğunu, pey süreceği eseri öncesinde yeterince kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 223.maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.Satışa sunulan eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.Alıcı bu durumu peşinen kabul eder ve satış gerçekleştikten sonra eserde bulunan herhangi bir kusur, tamir veya yenilenmesinden ötürü itirazda bulunamaz.

4. Online müzayedeye katılabilmek için www.pingudumuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

5. Pingudu Müzayede, şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir.Ayrıca şirketimiz hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.18 yaşından küçükler üye olamaz.  

6.Online müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.Başlangıç fiyatının altına eser satılamaz.

7.Online müzayedelerde fiyat artırımı “Pey Ver” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı, online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır.Artırma, ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla esere en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.Söz konusu esere pey veren tek kişi ise o eseri başlangıç fiyatına satın alır. 

8.a) Online Müzayedelerimizde bulunan ürünlere şirketimiz tarafından önceden belirtilen tarih ve saate kadar online pey verebilirsiniz. Bu süreçte internet sitesi üzerinde online olarak gözüken güncel fiyatlarda, "Yeşil renk" eseri kazanıyor durumda olduğunuzu, "Kırmızı renk" ise peyinizin geçildiğini gösterir.Fiyat eşitliğinde ilk peyi veren ürünü satın alır.

b) Söz konusu Online Müzayede'nin sonrasında Canlı Müzayede olduğu şirketimiz tarafından belirtilmişse (Her zaman belirtilme zorunluluğu yoktur) belirtilen saatte başlayacak canlı müzayede de her eser 15 saniye arayla nihai olarak sonuçlanır.Bu sürecin son 5 saniyesi içinde esere pey gelmesi durumunda bitiş süresine 5 saniye otomatik olarak eklenecektir.Bu süreçlerin tümünde söz konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır.

9. Alıcılar, aldıkları eser tutarlarına ek olarak o müzayede için belirlenen komisyon tutarını ve %18 KDV miktarını ödemekle yükümlülerdir.
- Komisyon oranı, yayında olan müzayede listesinin en üstünde yazmaktadır.

    10.Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılan kişinin cayma hakkı yoktur.Satın alınan eserlerin bedeli, müzayede sonrasındaki 7 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği takdirde, Pingudu Müzayede dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı zararlarını (alıcı, satıcı komisyonları, depo giderleri ve diğer zararlar) ticari faiz ile birlikte Alıcı'dan tahsile yetkilidir.

11. Şirketimiz, müzayedede bulunan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka ürünle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, eserin satışını reddetmek ve dilediği takdirde müzayede kataloğundaki sıralamayı değiştirme hakkına sahiptir.

12. Satın alınan ürünlerin bedeli, müzayede sonrasındaki 7 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Ödemeler nakit, banka havalesi ve kredi kartı ile yapılabilir. (Kredi kartı ile ödemelerde %3,5 eklenmektedir.)
13. Ödeme yapılmadan ürün teslim edilmez..

14. Müzayede kataloğunda bulunan ürünlerin görselleri, Pingudu Müzayede'nin izni olmadan kullanılamaz.

15. Müzayede kataloğu yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Pingudu Müzayede sorumlu tutulmayacaktır.  

16. Müzayede sonuçları, sistemimizde bulunan e-mail adresinize müzayede bitiminde gönderilecektir.

17. Üye olarak online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.  

18. Müzayede Katılım Şartları'ndan doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

BİLGİLENDİRME:

Müzayede pey artırım şekli aşağıdaki gibidir.

1 TL - 20 TL arası: 1 TL
20 TL - 50 TL arası: 2 TL
50 TL - 100 TL arası 5 TL
100 TL - 200 TL arası: 10 TL
200 TL - 500 TL arası 20 TL
500 TL - 1.000 TL arası: 50 TL
1.000 TL - 2.000 TL arası: 100 TL
2.000 TL -  5.000 TL arası: 250 TL
5.000 TL - 10.000 TL arası: 500 TL
10.000 TL’den sonra 1.000 TL