• HOME
  • ABOUT US
  • AUCTION RULES
  • AUCTION ARCHIVE
  • CONTACT
  •  LOGIN
  •  REGISTER
  •  TR

Stamps, Philately And Postal History / 19.06.2019 - 10:30 (Gmt +3)

Recommended items

Please click here to see Auction list

Lot Number: 001

Komple Hatay Koleksiyon Lüks Şeffaf havidler içinde, isfila Katalog Değeri 10.500 TL

Starting Bid: 2,500 TL

Lot Number: 004

1923 İzmir İktisat Kongresi tam seri pullu, orijinal antetli zarf üzerinde 10 para sürşarj Renverse, 1 kuruş kayık sürşarj erörlü özel ilk gün damgalı FDC

Starting Bid: 2,500 TL

Lot Number: 009

Sivas Demiryolları Ata büyük valörlerde 390 ve 309 erörleri (Erör hariç, sadece pulların İsfila Katalog Değeri 7040 TL)

Starting Bid: 2,000 TL

Lot Number: 009

Sivas Demiryolları Ata büyük valörlerde 390 ve 309 erörleri (Erör hariç, sadece pulların İsfila Katalog Değeri 7040 TL)

Starting Bid: 2,000 TL

Lot Number: 018

1936 Boğazlar Mukavelesi 4. Ata yerine 5. Ata üzerinde ve 1926-1936 per pulda erörleri

Starting Bid: 750 TL

Lot Number: 046

1955 Sola bakan Ata taahhütlü Kamer zarfı İsfila Katalog Değeri 10.000 TL ve erörleri (Erör ve tam seri değeri hesaplanmamıştır)

Starting Bid: 3,000 TL

Lot Number: 166

1914 Londra Baskısı İstanbul manzaralı posta pulları İsfila Katalog Değeri 5.000 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Lot Number: 266

Atatürk'ün Ölümünün 1. yıldönümü tam seri pullu Koleksiyoner Gerard Thoolen'e gönderilmiş taahhütlü, 4.2.1940 tarihli zarf (FDC için İsfila katalog değeri 16000 TL)

Starting Bid: 3,000 TL

Lot Number: 267

10 Kasım 1959 ilk gün damgalı Kabartma Ata ve Blok pullu Kamer FDC İsfila Katalog Değeri 24.000 TL

Starting Bid: 8,000 TL

Lot Number: 361

1941 II. Tip Milli Müdafaa Vergisi 2 Liralık en büyük Valör

Starting Bid: 1,750 TL

Lot Number: 553

1959 Kuş Uçak tam seri pullu, taahhütlü Kamer FDC İsfila Katalog Değeri 6000 TL (9.2.1960 2 zarf)

Starting Bid: 2,000 TL

Lot Number: 1035

T.C. Atatürk Posta ve Takse pulları üzerine siyah Hatay Devleti Sürşarjlı tam seri DBL ve aynı pullarla 23 Nisan 1939 tarihli Antakya çift lisan damgalı, Cinema Empire Alexandrette (İskenderun) antetli zarf

Starting Bid: 500 TL

Please click here to see Auction list