Osmanlı Dönemi / Eğitim Tarihi

Devlet-i Aliye-i Osmaniye Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesi, Mekatib-i Rüştiye Şehadetnamesi, 1908-1909 senesi ders yılı / Sayda Rüştiyesi Lebanon (Lübnan) Beyrut - College Saint Joseph Beyrut. Adı: Tevfik Efendizade Ahmed Ziya, Doğum yeri ve Tarihi; Beyrut 1308. Sayda Mekteb-i Rüştiye Muallimi Ali Rıza onaylı. Fransızca - Osmanlıca, her iki dilde ders notları tek tek belirtilmiş, temiz kondisyonda şehadetname (diploma) 70x50 cm

Açılış Fiyatı: 1.000 TL