Yusuf İzzeddin Efendi / Hanedan

Sultan Abdülaziz'in henüz şehzade iken doğan oğlu, Türk asker ve Osmanlı şehzadesi Yusuf İzzeddin Efendi (arkada sağda) ve bir hanedan mensubu ile fayton arabası içinde yaverler ile birlikte. 17x11,5 cm

Açılış Fiyatı: 1.000 TL