Osmanlı Dönemi / Hidiv

Mısır Hidivi İsmail Paşa ve Tevfik Paşa döneminde bayındırlık bakanlığı yapmış olan Hüseyin Fahri Paşa gençliği, Atelier Phebus Constantinople kabin fotoğrafı. 22x13 cm

Açılış Fiyatı: 1.000 TL