Kaiser Wilhelm'in İstanbul ziyareti

Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm 1917 yılında İstanbul ziyareti sırasında, Osmanlı Padişahı V.Mehmet Reşat ve Enver Paşa ile birlikte, Galata Köprüsü üzerinde saltanat arabasından halkı selamlarken. 15 Ekim 1917. 14x9 cm

Açılış Fiyatı: 1.000 TL