Kaiser Wilhelm'in İstanbul ziyareti

Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm 1917 yılında İstanbul'a gelişi sebebiyle kendisine tahsis edilen Sultan V. Mehmet Reşat'a ait saltanat kayığı içinde alman devlet adamları ile birlikte. 14x9 cm

Açılış Fiyatı: 1.000 TL