Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye'nin ilk dışişleri bakanı Bekir Sami ( Kunduh) tarafından yazılan İstihbarat Mektubu

Türkiye'nin ilk dışişleri bakanı Bekir Sami ( Kunduh) tarafından, 1337 yılında Mustafa Kemal Paşa'ya polis ve devlet teşkilat içerisinden bir ekibin Rus Sefarathanesi içinde hafiyelik yaptığı, takibin devam ettiği ve düzenli bilgi akışı sağlanacağı yönünde yazmış olduğu osmanlıca istihbarat mektubu. ''Muhterem Paşa Hazretleri... Rahatsızlığım mael tesessüf devam ediyor... Polis teşkilatının yaptığı tahrifata nazaran Komiser Remzi, Karahisar mebusu Şükrü, Komisyon Heyeti Katibi Hayrettin Halim Bey gibi bazı zevatın daimen rus sefarethanesine devamla bazı müzakerat- ı hafiyede bulundukları ve bazı adamlar gönderdikleri haber alınmıştır... Takibata devam ediyoruz. Gereği için nazar-ı dikkat-i devletlerine celb ile arzı hürmet ederim. İmza; Bekir Sami (Kunduh) ... Mükemmel kondisyonda, Çok nadir.

Açılış Fiyatı: 2.500 TL