Siyasi Tarih / Hüsrev Gerede

Asker, siyasetçi ve diplomat Hüsrev Gerede'ye ait konsolosluk yaptığı dönemlerde kullandığı ''R.Hüsrev Gerede'' yazılı şahsi kaşe (4 cm) ve sap kısmı akik taşından ucu değişebilen insiyalsiz mühür (8 cm) lotu.

Açılış Fiyatı: 1.000 TL