12 Kitap tek ciltte. *** (1) Medhal-i Kava'id, Ahmed Cevdet Paşa. Hacı Hüseyin Efendi Matb., 1891, 59s. Özege; 12671. *** (2) Küçük Hıfzıssıhha, Ahmed Rasim. Karabet Matb., 1894, 94s. Özege; 11416. *** (3) Muhtasar Sarf-ı Osmânî, Selim Sabit, 1880, 48s. Özege; 114265. ***(4) Kızlara Mahsus Hıfz-ı Sıhhat, Dr. Mustafa Hüseyin. Kasbar Matb. 1891, 56s. Özege: 9873 ***(5) Mevaidü’l-İn’am Fi Berahini Akaidi’l-İslam, Manastırlı İsmail Hakkı. Mahmud Bey Matb. 1892, 8+134s. Özege; 13358. ***(6) Gunyet üt Talib, Ahmed Faris. Karabet Matb., 87s. Özege; 6337. *** (7) Nazari ve Ameli Usul-i Hendese 2. cilt, Hasan Fuad Paşa. Karabet Matb. 1892, 288s Özege: 15229. *** (8) Sünbülistan yahud Kıraat-i Farisi, Ali Nazima. A. Asarduyan Matb., 1890, 69s. Özege; 18446. *** (9) Çocukların Hıfz- ı Sıhhati, Dr. Mustafa Hüseyin. Kasbar Matb., 1892, 32s. Özege; 3498. ***(10) Talim-ül Farisi, Kemal Paşa. 30s. Özege; 19673. *** (11) Habname-i Latif, Abdüllatif Hafız, Ahter Matb., 1878, 15s. Özege; 6532. ***(12) Risale-i İlm-i Hesab, Matbaa-i Amire, 1883, 128s. Özege; 16923. Osmanlı Devlet armalı, Ay-yıldızlı, der sırtlı bez cildinde çok temiz kondisyon. 13x17 cm

Açılış Fiyatı: 1.000 TL