Osmanlı Dönemi / İslam Tarihi / Tasavvuf Tarihi

Hadikatü'l Evliya - 7 Cilt Tam Takım. Şirket-i Mürettibie Matbaası, H.1318-M.1901 -----

1.KİTAP: Hadikatü'l Evliya. Nakşibendiye, sayfa: 175+1

2.KİTAP: Hadikatü'l Evliya. Silsile-i Meşayih-i Kadiriye, sayfa: 176

3.KİTAP: Hadikatü'l Evliya. Silsile-i Meşayih-i Sühreverdi ve Kübreviye, sayfa: 47

4.KİTAP: Hadikatü'l Evliya. Silsile-i Meşayih-i Mevleviye, sayfa: 64;

5.KİTAP: Hadikatü'l Evliyadan Ebül'alemeyn Seyyid, sayfa: 40;

6.KİTAP: Hadikatü'l Evliyadan Pir-i Tarik-i Seyyid Ahmed Bedevi ve Seyyid İbrahim Düsuki, sayfa: 48;

7.KİTAP: Hadikatü'l Evliya. Pir-i Tarikat Ebu'l Hasen Ali Şazeli ve Saadettin Habavi, sayfa: 62 - Orjinal cildinde. Cilt haliyle, sayfalar çok temiz. Nadir.

Açılış Fiyatı: 3.500 TL