Osmanlı Dönemi / İslam Tarihi

Köylü İlmihali, Yazan: Üryanizade Ali Vahid, İstanbul, R.1338-M.1922, Matbaa-i Amire, Sayfa: 120, ÖZEGE: 11241, Kitabın orijinal kapakları iç sayfada korunmuş şekilde, bez şahıs cildinde. Üryanizade Ali Vahid, köy halkını dinî ve dünyevi yönden aydınlatmayı, bilgilendirmeyi misyon edinmiş önemli bir yazardır. Çok temiz, nadir.

Açılış Fiyatı: 1.000 TL