Osmanlı Dönemi / İslam Tarihi

Miftâhu’l- Akâid, Süleyman Sırrı. İstanbul, Mahmud Bey Matb. 1321, 76s. Varak baskı çerçeve ve çiçek motifleri ile bezeli, sayfa kenarları varaklı mükemmel kondisyonda bez cildinde.

Açılış Fiyatı: 2.000 TL