Trabzon (Trebizonde) Sokaktan nadir görünüş - Ed. Kitabi Hamdi et fils