Denizcilik

Cabinet photo of PARNASSE Constantinople / Denizci çocuk kabin fotoğrafı, 17x11 cm