Cabinet photo of N.Andriomenos Constantinople / Osmanlı ailesi kabin fotoğrafı, 17x11 cm