Cabinet photo of P.Sebah Constantinople / Osmanlı askerleri kabin fotoğrafı, 17x11 cm