Cabinet photo of Parnasse Constantinople / Osmanlı askeri kabin fotoğrafı, 17x11 cm