Üzeri Osmanlıca " 1 Nisan 1329 Nureddin Hakkı" olarak yazılı asker fotoğrafı 25x18 cm