Photo of Middle East type - Ortadoğu tip fotoğrafı, 13x10 cm