Nadir Ermeni Editör

Cabinet photo of Dildilian Broth. Merzifoun (Merzifon) arkası da 1913 tarihli ve ermenice yazılı kabin fotoğrafı, 17x11 cm

Fotoğrafın üzerinde "Photo Dildilian Broth. Merzifoun" olarak soğuk mühürlüdür.