Ermeni Tarihi

Arkası Ermenice yazılı Osmanlı askeri fotoğrafı 12x9 cm