Denizcilik / Nadir Ermeni Editör

Cabinet photo of L.Makinistian Ismidt (İzmit) Osmanlı denizci kabin fotoğrafı 13x 8,5 cm