Denizcilik

CDV of Paul Zepdji Salonique (Selanik) Sailor boy - Denizci çocuk, 10,5 x 6,5 cm