Havacılık / Dervişler

1328 (1912) tarihli Afyonkarahisar muharebesinde şehit olan Türk tayyarecilerin cenazeleri, Kahraman Şehabeddin ve Cemaleddin beyler, Mevlevi dervişler ve halk, nadir kartpostal