Osmanlı harita dairesi yapımı, 1/250.000 İstanbul haritası, bez üzerine, 71x53 cm