Eğitim Tarihi

1920 Bursa Mektebi Sultanisi tasdikname, 41x29 cm