Eğitim Tarihi

1311 yılı (1895) Beyrut (Beyrouth - Lebanon) Askeri Rüştiye mektebi, İbrahim oğlu Mehmet Necip'e verilmiş diploma sureti, 54x41 cm