T.Ta.C.

Türk Tayyare Cemiyeti 1926 tam seri ve 1927 tam seriden 20 k ve 100 k valörler eksik damgasız (*) gomsuz