OSMANLI

Oltu Posta Telgraf Merkezi (Erzurum) Ağaoğulları Pabuççuoğlu Damga kataloğunda resmi görülen parça