OSMANLI

Sultan Reşad 20 para önden tek pul ve 25.5.1911 Galata çift lisan damgayla Mösyö Cruz Lizbon Portekiz'e gönderilmiş Boğaz yolunda vapurlar kartpostal