28.10.1915 20 para Sultan Reşad üzerine 1331 ay ve altı köşeli yıldız sürşarjlı Harb Emisyonu tek pullu Voyvoda(Galata) 2 çift lisan damgalı 27 nolu İstanbul Sansür kaşeli tüccar A.Tedeschi tarafından Markenhaus Zumstein İsviçre'ye gönderilmiş sipariş mektuplu posta kartı