OSMANLI

1329 Aksaray çift lisan, İstanbul Postahanesi Tevziat Dairesi ve Şehir İstanbul damgalı 10 para yeni postane resimli antiye