OSMANLI

20 para Sultan Reşad tek pullu, MAHMOUD-PACHA çift lisan taramalı damgalı, 20 SEP 1911 kaşeli, Mösyö Gorassio Karter'e gönderilmiş tebrik zarfı