CUMHURİYET

1934 Tayyare 25 kuruş, ilave Ata 3 kuruş ve Milli Müdafaa 2 kuruş pullarla, 29.3.1943 İzmir 1 damgayla, uçakla İsviçre'ye gönderilmiş, Hayim Kori resimli antetli ve arkası antet kaşeli , Viyana varış damgalı Savaş dönemi zarf (Ag kaşeli)