ERMENİ TARİHİ

ZENCIDERE Ağaoğulları kataloğu RRR gösterir) çift lisan damgalı ve İstanbul Mevrude damgalı, Fraulein Kasarian İsviçre'ye gönderilmiş Ermenice yazılmış Yeni Postane resimli 20 para antiye