OSMANLI

PAŞAKAPISI çift lisan ve Şehir İstanbul damgalı, KADIKEUI tarama çift lisan ariveli 1914 Sultan Reşad tuğralı, Ayyıldızlı 1 kuruş antiye