OSMANLI

Selanik (Salonique) Yangını, Osmanlıca mektuplu