OSMANLI

GALATA POSTAHANESİ damgalı, POUNTA çift lisan (Ağaoğulları kataloğu RR gösterir) ariveli, Ayyıldız 22,50 kuruş, 25 kuruş ve 100 kuruş pullu (pullar kesik) havale, önyüde negatif mühürlü, arka yüzde Ayyıldızlı negatif mühürlü