Education History

Darülfünun-ı Osmani Hukuk Fakültesi, Afyonkarahisari doğumlu, Mustafa Rakım Efendi mahdumu Ahmet Efendiye ait, Maarif Nazırı Ali Kemal bey tarafından imzalanmış diploma, nadir. Ali Kemal Bey'in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan, ''Boris Johnson'' İngiliz Muhafazakâr Parti parlamenteri olup, bir dönem 'The Spectator' dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmış ve 1 Mayıs 2008 tarihinde Muhafazakâr Parti adayı olarak Londra belediye başkanlığı seçimini kazanıp bu görevini 2016 yılına kadar sürdürmüştür. 38x48 cm.