Enver Paşa Mühürlü

Topçu Mülazım-ı Sanilik rütbesi verildiğine dair tayin beratı, Harbiye Nazırı Enver, 1332. Enver Paşa'ın mühürü bulunmaktadır.