Cabinet photo of D.Michailides Andrinople / Edirne 2. Süvari Fırkası Kumandanlığı 5.Liva (tugay) Kumandanı Miralay İbrahim İmzalı ve İthafl kabin fotoğrafı / "Mülga (lağvedilmiş) 2.süvari fırkası erkan ı harbiye İsmet Bey ile çalışma ve... hatırası..." 20x13 cm