Teşkilat-ı Mahsusa Üyesi / İmzalı İthaflı

Hatıra-i askeriyem olmak üzere sevgili Refikam… hanıma takdim eyledim… 17 Teşrinevvel 1328, Mehmet… Teşkilat-ı Mahsusa üyesine ait imzalı fotoğraf.

Resna Fotoğrafhanesi. Stüdyoda özel hazırlanmış, arka planda top arabaları, çadır, siper görselli olarak özel kıyafetleri ile, silahlarını kuşanmış bir teşkilatı mahsusa üyesi, nadir.