Osmanlı Madalyalı tip CDV, 10x6 cm, arkası Osmanlıca yazılı