Abdurrahman Şeref Efendi

Abdurrahman Şeref, 1900'lerin başları, tüm madalyaları ile, çok temiz kondisyon kabin fotoğrafı. Son Osmanlı vakanüvisi ve devlet adamı, eski Mektebi Mülkiye'de ve Galatasaray Lisesi'nde müdürü ve Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Efendi. 1923 tarihinde 2. dönem meclisine İstanbul milletvekili olarak girmiş, en yaşlı üye olduğu için 2. dönem meclis başkanı olmuştur. 11x17 cm